موارد حقوقی و محرمانگی

حفظ حریم شخصی

تمامی اطلاعات ذخیره شده توسط سرور یا سرورهای خونه شو که از طریق مشتریان عزیز وارد شده در بالاترین ملاحظات امنیتی و در برترین دیتا سنترهای ایران و جهان نگه داری می شود . به شیوعی که تمامی استانداردهای امنیتی لازم برای نگهداری دیتای مشتری طبق آخرین قوانین به روزرسانی شده بین المللی رعایت می شود . خونه شو متعهد می شود که دیتای وارد شده مشتری در سایت یا اپلیکیشن خونه شو از قبیل شماره موبایل یا ایمیل مشتری را به عنوان دیتای محرمانه تلقی کند و در اختیار هیچ موسسه یا شرکتی با هدف تبلیغات یا موارد دیگر قرار ندهد . تمامی دیتای جمع آوری شده مشتری در زمان پروسه خرید دیتای محرمانه تلقی خواهد شد و در دسته ضریب امنیتی حفظ حریم شخصی گنجانده می شود . مشتری در هر زمان که صلاح بداند و قصد استفاده از خدمات خونه شو را نداشته باشد می تواند درخواست حذف اطلاعات خود را از روی دیتا بیس خونه شو بنماید ، به این طریق که یک ایمیل با همان آدرس ثبت نامی در خونه شو به آدرس customer@khoneshow.com  ارسال کرده و از طریق آن درخواست حذف اطلاعات خود را مطرح می نماید . 

سایت خونه شو از موارد امنیتی لازم و استاندارد برای ارائه خدمات خود استفاده می کند نظیر گواهی امنیت SSL و ایکرپشن HASH CODE .

در پایان تمامی تلاش تیم فنی خونه شو برای حفظ حریم شخصی و محرمانگی دیتا به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و همیشه سیستم های امنیتی خود را در حال بروزرسانی نگه خواهیم داشت . 

با تشکر تیم فنی خونه شو